Vanaf vakantieadres onderhandelt politiek verder nu er voor het reces nog geen akkoord is
Per telefoon, e-mail en door te videobellen via Teams werken de politieke onderhandelaars in Den Haag ook tijdens de zomervakantie door. Volgende week begint het reces, maar een coalitieakkoord kan nog niet gepresenteerd worden.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.