Als iemand al een jaar lang zingt dat hij wil zwemmen in Bacardi, waarom gooi je dan bier?
Zanger Mart Hoogkamer uit Leiden wil graag zwemmen. In Bacardi-lemon. Daarover zingt hij hij al ruim een jaar, met veel succes. Veertien miljoen honderdnegenenvijftigduizend en tweehonderdachtenveertig mensen zongen het al mee op YouTube. Op streamingsdiensten is zijn lied Ik ga zwemmen in Bacardi-lemon al vele tientallen miljoenen keren beluisterd. Het deuntje is aanstekelijk en het rijm ‘zwemmen/lemon’ is ronduit geestig en spitsvondig.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.