Verbazing alom over voornemen voor aanleg warmtetransportleiding
Den Haag Fossielvrij is stomverbaasd over het voornemen van de Haagse wethouder Liesbeth van Tongeren om afspraken te maken met de Gasunie over de aanleg van een warmtetransportleiding. De gemeenteraad gaf haar juist opdracht om te wachten met het tekenen van overeenkomsten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in de beroepszaak.Source link

Leave A Reply

Your email address will not be published.